กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร