มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"