กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"