กิจกรรมชมรม To Be Number One อำเภอบางมูลนาก ประจำปี 2561
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก และโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"