กิจกรรมโอวัลตินกับน้องอนุบาล
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"