แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยม โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"