การมอบรางวัล การสอบ โครงการ TDET ประจำปี 2561
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"