กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ณ วัดชัยมงคล