กิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 จากโรงเรียนบางมูลนาภูมิวิทยาคม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"