การมอบรางวัล การทดสอบ ANUBANBMN TEMSS TEST 2019
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"