ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ห้องเรียน IEP
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"