รับมอบตัวนักเรียนใหม่
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"