ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"