ทัศนศึกษา และปิดกล่องชอล์ค ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 18-20 มีนาคม พ.ศ.2562
ณ  เกาะล้าน จ.ชลบุรี