ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปงานประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"