คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2