คณะครูสายชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2ประธานสายชั้นอนุบาลปีที่ 1