คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2ประธานสายชั้นอนุบาลปีที่ 2