คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2


ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1