คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4