คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6