คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2