กิจกรรมรดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"