ร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม