ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมน์)
ศึกษาดูงานระดับปฐมวัย
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"