ผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ร่วมกิจกรรมถวายพระพร พระราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"