ผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมถวายพระพร พระราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562
ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร