กิจกรรมหาเสียง เลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"