เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"