ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/2562
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"