เริ่มต้นการติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"