ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"