พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"