การทดสอบการอ่านการเขียน EMESS ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"