กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"