กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"