กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2562
ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร