กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"



สายชั้นอนุบาลปีที่ 2
สายชั้นอนุบาลปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6