งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานบางมูลนาก 01 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"