การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี