น้อมรำลึกคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม