นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก ผอ.รร.อนุบาลบางมูลนากฯ พร้อมคณะครู
เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.2562
ณ กระทรวงศึกษาธิการ