ผู้บริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562
ณ เทศบาลเมืองบางมูลนาก