สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พบเพื่อนครู อำเภอบางมูลนาก
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"