รับรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภทกีฬา เทควันโด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฏร์อุทิศ"