กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฏร์อุทิศ"

ประชุมจับสลากแบ่งสาย
กีฬาว่ายน้ำ
กีฬาน้องอนุบาล
ขบวนพาเหรด
วันพิธีเปิด 22 พฤศจิกายน 2562