วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฏร์อุทิศ"