ประธานนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพท.พิจิตร เขต 2

ประจำปีการศึกษา 2553


เด็กชายณัฐนนท์ อมตตระกูล
เด็กชายณัฐนนท์ อมตตระกูล
ประธานนักเรียน