แผนภูมิบริหารงานคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2

ประจำปีการศึกษา 2554