ทำเนียบผู้บริหาร
(ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔)

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2